Juraj Altof - PORS

prodej a servis výpočetní techniky

e-mail: prodejna.pors@tiscali.cz
tel: +420 494 377071

 

MECHANICKÉ VYČIŠTĚNÍ PC

 
Zanešený větrák

Stále podceňovaná služba odborného čištění IT techniky je žádoucí zejména při každodenním používání, při zvýšeném výskytu prachových částic, nebo v místě se zvýšeným důrazem na čistotu - např. ordinace.

Zanesený vnitřek vede k velkému množství poruch a v krajních případech k vyhoření výpočetní techniky. Čištění PC je vhodným prostředkem jak předejít případným problémům s PC. Jedná se o nenákladnou záležitost, kterou přispějete k prodloužení životnosti IT techniky.

 
Počítač před vyčištěním

Počítač po vyčištění

Servisní balíček „Mechanické čištění PC“ obsahuje:

 
  1. mechanické vyčištění vnitřku PC skříní odpovídajícími přípravky s obsahem nehořlavých látek v souladu s požárními předpisy a návody výrobců PC
  2. kontrolu kontaktů, kabelů, větráků a vyčištění optické mechaniky čistícím médiem
 

Servisní balíček vyčištění PC je za cenu od 363,- Kč + cena použitých čisticích prostředků dle skutečnosti

 

Servisní balíček vyčištění notebooku je za cenu od 726,- Kč + cena použitých čisticích prostředků dle skutečnosti

 

Design & code by Altak

© All rights reserved